Inrichting HiX


inrichting HiX Bergman Clinics

De Bergman Clinics zijn grote zelfstandige behandel centra. Zij bestaan inmiddels ruim 30 jaar en bieden specialistische zorg aan. In 2018 hebben zij de implementatie gedaan van HiX van ChipSoft. Gedurende deze overgang vond ook tevens de fusie plaats met NL Healthcare Clinics. Het gevolg hiervan was dat er veel druk op de organisatie kwam te liggen en dat er aanvullende capaciteit voor inrichting HiX was benodigd.

Opdracht

Bergman Clinics ging na de implementatie live met vrije content HiX 6.1 terwijl in dezelfde periode er ook een fusie plaats vond. Hierdoor was extra capaciteit benodigd om inrichting HiX uit te voeren. De voornaamste werkzaamheden ware brieven op uniforme wijze inrichten en ook de agenda’s goed inrichten. Wij hebben deze kortdurende opdracht uit mogen voeren voor de Bergman Clinics. Daarnaast hebben wij ook een training mogen verzorgen voor de vakgroep Anethesiologie. De training was reeds door Bergman Clinics ontworpen.

Verantwoordelijkheden