Omring

Opdracht 1

Bij de Omring hebben wij tijdelijk ondersteund tijdens onderbezetting van de afdeling functioneel beheer. Het ECD waarmee gewerkt werd is Cura van Unit4.  

Verantwoordelijkheden

Het signaleren van knelpunten en deze oplossen in de facturering van de financieringsstromen (WMO, JW, WLZ, ZVW en DBC), beheren van bedrijf kritische applicaties ten behoeve van de diverse factuurstromen en financieringsstromen, het signaleren en verhelpen van storingen en problemen, ondersteunen van de opdrachtgever en leveranciers bij updates van de financieringsstromen, zorgdragen voor en bewaken van voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, beveiliging en autorisatie, adviseren over verbetering, aanpassingen doorvoeren en werkprocessen beschrijven en nieuwe toepassingsmogelijkheden ontwerpen en adviseren ten aanzien van operationeel ICT beleid.