De Parnassia Groep is een grote GGZ-instelling, die een grote regionale dekking heeft. In 2017 is de Parnassia Groep gefuseerd met de Antes Groep om zo de GGZ zorg nog beter te kunnen positioneren voor de clienten.

Opdracht 1

Voor deze opdracht moest het laboratoriumsysteem Cyberlab binnen mijnQuarant ingevoerd worden. Met dit systeem kunnen gebruikers digitaal labaanvragen doen bij laboratoria en uitslagen ontvangen van de laboratoria. Onder de werkzaamheden valt het inrichten van het systeem, het afstemmen met de laboratoria over de werkprocessen en de concrete inrichting, beheerdocumentatie maken, handleidingen maken, trainen van gebruikers, ondersteunen tijdens livegang en rapportage definities voor managementrapportages uitwerken.
Verantwoordelijkheden

Planning deelprojecten en middelen, contacten met laboratoria en leveranciers, inrichting van het systeem, documenteren en gebruikers trainen.

Opdracht 2

Gedurende opdracht 1 was er geen beschikking over een vaste functioneel beheerder voor het Cyberlab. Na afronding van opdracht 1 is er een functioneel beheerder aangenomen om het beheer van Cyberlab te garanderen. Wij hebben deze beheerder gedurende een half jaar een paar dagen per maand mogen inwerken en begeleiden.
Verantwoordelijkheden

Beheertraining geven, beheersdocumentatie aanscherpen, coachen, wegwijs maken in de organisatie.

Opdracht 3

De Parnassia Groep en de Antes Groep zijn gefuseerd. Binnen de Antes Groep verliep het contract met het laboratorium. Hierdoor is ervoor gekozen om de Antes Groep mee te laten gaan in de werkwijze en de contracten van de Parnassia Groep. Dit betekende dat de Antes Groep aangesloten moest worden op het labsysteem Cyberlab dat reeds in gebruik is door de Parnassia Groep. De gegevens van de Antes Groep zaten nog in het systeem van hun voormalige laboratorium samenwerkingspartner. Deze gegevens moesten gemigreerd worden naar het Cyberlab systeem van de Parnassia Groep.  
Verantwoordelijkheden

Opstellen projectplan, nauwe samenwerking en contact met functioneel beheer, projectmedewerkers en diverse leveranciers, bewaken planning en proces, borgen risico’s, communicatie.