Ikazia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis in Rotterdam. Zij staan bekend als een ziekenhuis die een duidelijke visie hebben en proberen daarmee het beste uit elkaar te halen.

Opdracht 1

Voor het Ikazia ziekenhuis hebben wij trainingen mogen verzorgen voor de gebruikers naar aanleiding van de implementatie van HiX 6.1. standaard content van ChipSoft. Dit is gedaan aan de hand van casussen, waarin alle deelgebieden aan bod zijn gekomen.

Verantwoordelijkheden

Ontwikkelen van trainingen, casussen, geven van trainingen klassikaal voor grote groepen (+20) en bijstellen van materiaal en trainingen op basis van vragen tijdens de trainingen. 

Opdracht 2

Wij hebben de afdeling zorgadministratie mogen ondersteunen in een periode van onderbezetting die ontstaan was door langdurig verzuim. Het betrof hier ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden van applicatiebeheer.

Verantwoordelijkheden

Controle en foutherstel op declaratieruns en creditruns, analyse van nota’s, crediteren en opvoeren van nota’s, binnen de mogelijkheden van de content van HiX aanpassingen doen ter verbetering van werkprocessen.