Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in Rotterdam. Het Maasstad Ziekenhuis vervult een verbindende rol met andere zorginstellingen in de regio. In 2017 zijn zij live gegaan met HiX 6.1, waarvoor zij eerder nog EZIS, beiden van ChipSoft, gebruikten. 

Opdracht 1

Wij hebben de werkgroep Verpleegkundig dossier ondersteunt tijdens de implementatie van HiX. Vier regio ziekenhuizen gaan samenwerken en gezamenlijk één EPD gebruiken. Dit brengt de nodige uitdaging met zich mee, aangezien het geen fusie betreft. In de werkgroep moeten de standaard werkzaamheden, zoals inrichting, testen etc worden uitgevoerd. Maar daarnaast ligt er een duidelijke nadruk op de Multi bedrijven inrichting van HiX Naast het begeleiden van deze werkgroep hebben wij ook het ‘oude’ EZIS onderhouden, zodat de vaste groep beheerders volledig aan de slag konden met de implementatie van HiX.

Verantwoordelijkheden

Onderhoud oude ZIS, verzamelen van de juiste gegevens voor inrichting, begeleiding werkgroep en monitoren keuzes Multi bedrijven inrichting.  

 

Opdracht 2

Binnen de samenwerkende ziekenhuizen loopt er een probleem met het correct aanvragen van bijvoorbeeld lab en radiologie. De opdracht betreft het uitzoeken wat de oorzaken hiervan zijn en advisering hoe dit opgelost kan worden. 

Verantwoordelijkheden

Analyse probleem, gesprekken met gebruikers, oplossingen testen, communicatie leverancier, advies schrijven

Opdracht 3

Binnen het ziekenhuis is er de wens om de brieven anders in te delen, waardoor deze praktischer en prettiger leesbaar wordt voor de doelgroep. Hierbij worden de HASP-richtlijn en de JCI eisen als uitgangspunt genomen. 

Verantwoordelijkheden

Plan van aanpak schrijven, specificaties maken/ verscherpen, inrichting, testen, communicatie schrijven. 

Opdracht 4

T.b.v. de nazorg na livegang met HIX zijn er verdiepingstrainingen gegeven aan eindgebruikers. Trainingen betroffen zowel klinisch als poliklinisch. Daarnaast is er ondersteuning geboden bij ‘eenduidig werken sessies’ die georganiseerd zijn t.b.v. o.a. de JCI audit.  

Verantwoordelijkheden

Verdiepingstrainingen verzorgen voor de klinische en poliklinische werkwijze in HIX, begeleiden ‘eenduidig werken sessies’ waarbij zowel het klinische als poliklinische proces wordt doorgenomen en waar nodig vragen over HIX worden beantwoord