Ziekenhuis Rivierenland heeft in 2019 een HiX implementatie gedaan voor versie 6.2. Naast dit traject hebben zij ook de JCI accreditatie behaald. Beiden een compliment waard.

Opdracht 1

Wij hebben enige tijd ondersteuning mogen bieden aan de werkgroep autorisaties tijdens de implementatie van HiX 6.2. Rivierenland Ziekenhuis is afkomstig vanuit een geheel ander EPD dan van ChipSoft. 

Verantwoordelijkheden

Opstellen implementatieplanning, inrichting HiX Ziscon en aanverwante tabellen, instrueren medewerkers, nauwe samenwerking met functioneel beheer en ChipSoft