Deventer Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis in de regio Salland. Het ziekenhuis vervult een sterke regionale functie, voor zowel de patiënt als de huisarts. Eind 2019 is het Deventer Ziekenhuis van vrije content HiX 6.1 overgestapt naar de standaard content HiX 6.2 van ChipSoft.

Opdracht 1

Deventer Ziekenhuis implementeert HiX 6.2 Standaard Content, vanuit een HiX 6.1 vrije content situatie. Tijdens deze implementatie hebben wij de werkgroep Klein Snijdend ondersteund om de dossierinrichting naar wens te krijgen. Specifieke focus lag op de specialismen Dermatologie en Plastische Chirurgie. Naast deze aandachtsgebieden hebben wij ook ondersteuning geboden bij de inrichting van de zorgportalen. 

Verantwoordelijkheden

Inrichting standaard content HIX module breed, nauwe samenwerking met functioneel beheer en Chipsoft, instrueren medewerkers, opstellen documentatie, testen van de inrichting, testscripts schrijven

Opdracht 2

VIPP is een project dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd. Het zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt. 31 december 2019 moesten de A2, A3 en B2 doelen gereed zijn. Uiteindelijk is dit programma verlengd tot 31 maart 2020. Wij hebben het Deventer Ziekenhuis mogen begeleiden bij het voortraject en de daadwerkelijke audit. De aangeboden toepassingen door de leverancier moest getest worden, bevindingen besproken met de leverancier en de onderbouwing voor de audit moet geschreven worden. Bij de daadwerkelijke audit hebben wij de auditor op basis van de documentatie kunnen laten zien dat het Deventer Ziekenhuis voldeed aan de eisen.  

Verantwoordelijkheden

Testen, communiceren, documentatie ter ondersteuning van de audit schrijven, pre-audit voorbereiden en bijwonen, audit begeleiden. 

Opdracht 3

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft een goed samenwerkingsverband met de huisartsen uit de regio. Vanuit dit oogpunt had het DZ zelf een zorgverlenersportaal gebouwd welke voldeed aan alle eisen en wensen van het samenwerkingsverband. Omdat de DZ de standaard content van HiX ging implementeren, werd er ook een geheel nieuw portaal geleverd. Na livegang is er een verbetertraject gestart om dit portaal weer te kunnen laten voldoen aan de eisen en wensen van het samenwerkingsverband.

Verantwoordelijkheden

Requirements uitschrijven, ontwerpen maken, inrichting, testen, communiceren leverancier, communiceren huisartsen.

livegang deventer