Trainingen: Van Weel Bethesda Ziekenhuis

Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis (VWB) is een basisziekenhuis. Het ziekenhuis ligt op de Zuid-Hollandse eilanden waar zij ook de enige zijn in de regio. Het is niet zomaar een ziekenhuis. Het ziekenhuis kiest ervoor om optimale zorg te leveren, met als gevolg dat zij tot een basisziekenhuis plus gerekend kunnen worden. Voor het Van Weel Bethesda ziekenhuis hebben wij trainingen in HiX mogen verzorgen.

Opdracht

In 2017 zijn vier ziekenhuizen uit de regio Rotterdam live gegaan met HiX 6.1. Deze vier ziekenhuizen zijn gezamenlijk in één EPD gaan werken, maar zij zijn niet gefuseerd.  Hierdoor is er een unieke situatie ontstaan in Nederland. Als gevolg van een dergelijke implementatie moeten er getraind worden en voor het Van Weel Bethesda ziekenhuis hebben wij deze trainingen mogen verzorgen. Deze waren bedoeld voor de gebruikers van het systeem, naar aanleiding van de implementatie van HiX 6.1 standaard content van ChipSoft. Het betrof een instructie voor de verschillende rollen binnen het ziekenhuis. Voor de instructies hebben wij alle voorbereidingen gedaan. Hieronder valt lesmateriaal ontwikkeling, casussen maken en presentaties maken. De instructies zijn naar aanleiding van vragen steeds aangescherpt. De instructies zijn telkens aan kleine groepen gegeven van niet meer dan ongeveer 10 gebruikers. Daarnaast zijn de instructies per specialisme gegeven. Concluderend hebben wij voor het VWB enkele tientallen gebruikers mogen trainen.

Verantwoordelijkheden

  • Ontwikkelen van de trainingen, dit is ten behoeve van de implementatie van HiX
  • Casussen maken, hierdoor gaat het lesmateriaal meer leven
  • Geven van klassikale instructies voor kleine groepen (+/-10) 
  • Bijstellen van materiaal en instructies, als gevolg van vragen tijdens de bijeenkomsten.