In 2017 heeft een unieke livegang van HiX 6.1 van ChipSoft plaatsgevonden in Nederland. Vier ziekenhuizen zijn, in een samenwerkingsverband en geen fusie, gaan samen werken in één gezamenlijk EPD. Doel van deze samenwerking is wel per ziekenhuis gescheiden patiënten, maar het eenvoudiger uitwisselen van informatie bij behandelrelaties binnen deze vier ziekenhuizen. 

Opdracht 1

Tijdens de livegang en ook de periode erna hebben wij de taakgroep autorisaties ondersteund. Denk hierbij aan het toekennen van gebruikersaccounts.   

We hebben meegedacht bij het bepalen van inrichtingen en advisering m.b.t. specifieke gebruikersgroepen. Naast autorisaties hebben wij ook incidentenbeheer en wijzigingenbeheer voor Hix module breed gedaan. 

Verantwoordelijkheden

Incidentenbeheer, wijzigingen beheer, verzamelen van de juiste gegevens voor invoering gebruikersaccounts, autorisatiebeheer.

Opdracht 2

Wij hebben mogen de organisatie mogen ondersteunen bij de vraagstukken omtrent informatiebeveiliging rondom de livegang. Daarnaast is er ook meeegewerkt met calls oplossen die voort zijn gekomen uit de implementatie van HiX 6.1. 

Verantwoordelijkheden

Het opstellen, consolideren en borgen van informatiebeleid, procedures opstellen omtrent informatiebeveiliging, beveiligingsontwerp maken in lijn met NEN7510, NEN7512 en NEN7513, signaleren van issues met betrekking tot informatieveiligheid, workshop AVG gegeven aan functioneel beheerders en tijdens livegang, supportwerkzaamheden in TopDesk & calls oplossen die gerelateerd zijn aan autorisaties in HiX.   

Opdracht 3

Voorafgaand aan de livegang  hebben wij de adviseurs ondersteund en geadviseerd bij het schrijven van beleidsstukken die betrekking hebben op de nieuw te vormen centrale beheerorganisatie die werkzaamheden gaat vervullen voor de vier samenwerkende ziekenhuizen.  Tijdens de livegang en daarna hebben wij ondersteuning geleverd bij het oplossen van supportcalls van de modules Autorisaties, OK, Preoperatieve screening, EPD brede dossier inrichtingen, Ordercommunicatie, Document en Agenda en advisering gegeven met betrekking tot efficiënter werken binnen de nieuwe beheerorganisatie.  
Verantwoordelijkheden

Overdrachtsdocumenten schrijven m.b.t. inrichtingskeuzes, adviseren in te nemen beslissingen, supportcalls oplossen en advisering m.b.t. de nieuwe beheerorganisatie. 

Opdracht 4

Inhoud

Na de livegang van HiX zijn er veel calls van gebruikers binnen gekomen, die te maken hadden met ordermanagement. Een groot gedeelte van HiX bestaat uit ordermanagement. Het is daardoor begrijpelijk dat dit een forse hoeveelheid betreft. Als projectmanager moest er een analyse gemaakt worden op de calls en een plan van aanpak worden geschreven hoe deze terug gedrongen kunnen worden en dit vervolgens managen.  

Verantwoordelijkheden

Analyseren, plan van aanpak schrijven, team informeren en motiveren en de voortgang managen.