Implementatie Clavis Veilig Thuis
In 2015 heeft er een hervorming plaatsgevonden. Daardoor zijn de Veilig Thuis regio’s gevormd. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is de afdeling die daaruit is ontstaan voor de regio Utrecht en omgeving. Voor SVMN hebben wij de implementatie van Clavis mogen verzorgen.

Opdracht

Namens Conclusion Digital hebben wij de implementatie van hun informatiesysteem bij de Veilig Thuis organisatie Samen Veilig Midden Nederland mogen begeleiden. Wij hebben hierbij de projectgroep ondersteund die verantwoordelijk was voor de implementatie en inrichting van het ECD. Wij hebben tevens de nazorg verzorgd en wij hebben ook meegewerkt aan de doorontwikkeling van dit ECD na afloop van het project.

Verantwoordelijkheden