Onze Ervaringen

De medewerkers van EPD & ECD Consultancy hebben ruime ervaring in de diensten die onze organisatie aanbiedt.

Projectleiding

O.a. bij de Parnassia Groep zijn er werkzaamheden op het gebied van projectleiding uitgevoerd zoals:

 • Opzetten van een deelplanning
 • Onderhouden van contacten met laboratoria over procesafspraken
 • Afsluiten van deelprojecten aan de hand van evaluaties
 • Advisering met betrekking tot het toekomstig laboratoriuminformatiesysteem
 • Creëren van draagvlak voor een soepele invoering

In eerdere projecten is ervaring met projectleiding opgedaan in een ziekenhuis. Wij hebben een aantal vakgroepen begeleid met de livegang van hun dossier in het EPD. Daaronder vielen de volgende werkzaamheden:

 • Planning met betrekking tot livegang specifiek dossier
 • Maken van procesafspraken met de verantwoordelijk arts van het dossier
 • Afstemmen met andere stakeholders
 • Aansturing functioneel applicatiebeheerder(s)
 • Afstemmen met softwarelevarancier met betrekking tot licenties

Implementatie, Functioneel beheer

Ervaring is onder andere opgedaan bij opdrachtgevers in ziekenhuizen onder andere bij Máxima Medisch Centrum, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad ziekenhuis , maatschappelijke opvang zoals de Kessler Stichting, GGD instellingen en GGZ instellingen zoals GGD Ijsselland, Samen Veilig Midden Nederland en de Parnassia Groep.

Wij hebben kennis in huis van de volgende systemen:

 • ChipSoft EZIS
 • ChipSoft HiX
 • Conclusion CVS
 • Clavis
 • mijnQuarant
 • CyberLab
 • Cura

Werkzaamheden die wij hebben verricht:

 • Projectleiding
 • Vertaling van gebruikerswensen
 • Pakketselectie
 • Meewegen van wettelijke vereisten
 • Inrichting en implementatie EPD/ECD
 • Opstellen Requests for Changes, met de leverancier van het laboratoriuminformatiesysteem en de leverancier van de infrastructuur.
 • Geven van gebruikerstrainingen
 • Maken van handleidingen
 • Bieden van floorsupport
 • Bieden van nazorg

Tijdelijke detachering

Werkzaamheden die wij hebben verricht zijn:

 • Focus op cloud-gehost ECD pakket
 • Functionele ondersteuning van diverse gerelateerde programma’s zoals helpLine’s Careware, AFAS Insite en TOPdesk
 • Coördineren en werken volgens de ITIL procedures die binnen de organisatie zijn opgesteld
 • Zorg dragen en bewaken van de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, beveiliging en autorisatie
 • Signaleren en verhelpen van storingen en problemen en/of deze doorgeven aan de leverancier
 • Adviseren over verbetering, kleine aanpassingen doorvoeren, beschrijven van werkprocessen en ontwerpen van nieuwe toepassingsmogelijkheden
 • Adviseren ten aanzien van operationeel ICT beleid
 • Beheren van de bedrijfskritische applicaties t.b.v. van de diverse factuurstromen en financieringsstromen

Helpdeskondersteuning

Bij meerdere opdrachten onderhielden wij nauw contact met verschillende leveranciers over supportissues.

Procesoptimalisatie

Voor GGD Zaanstreek Waterland is een migratie binnen eenzelfde informatiesysteem begeleid. De organisatie gebruikte al jaren hetzelfde systeem en liep aan tegen gewijzigde werkprocessen. Daardoor voldeed de inrichting van het informatiesysteem niet meer. Samen met de opdrachtgever hebben wij gekeken welke informatie op andere plekken verwerkt zou moeten worden. Hier is vervolgens een plan voor verplaatsing op gemaakt. Dit plan voor verplaatsing is ontwikkeld door de externe ontwikkelaars, waarna wij samen met de opdrachtgever het testtraject hebben doorlopen. Overige punten die hieronder vallen:

 • Inventariseren van gebruikerswensen
 • Creëren van draagvlak door te enthousiasmeren

Trainingen

Bij meerdere opdrachtgevers hebben wij trainingen verzorgd. Van basistrainingen tot specialistische trainingen op maat.

Wilt u meer informatie over onze ervaringen, neem dan contact met ons op

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top