Projectleiding

Implementatietrajecten hebben een grote omvang en moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn. Dat vereist nogal wat menskracht. Vaak hebben zorgorganisaties niet voldoende capaciteit om deze trajecten volledig zelf uit te voeren.

Wij kunnen u voorzien van projectleiders die (deel-)projecten voor u uitvoeren, zoals:

  • Opzetten van deelplanningen
  • Resourceplanning
  • Contact onderhouden met andere partijen over procesafspraken
  • Afsluiten van deelprojecten aan de hand van evaluaties
  • Creëren van draagvlak voor een soepele invoering
  • Contact onderhouden met leveranciers met betrekking tot supportissues, licenties en Requests for Changes
  • Advisering met betrekking tot de voortzetting van contracten

De projectleiders zullen zich altijd aanpassen naar uw wensen op dit gebied en leggen aan u verantwoording af. Onze projectleiders hebben ruime ervaring en kennis van zorg en IT en zijn allen gecertificeerd. Ook kunnen zij met verschillende methoden van projectmanagement werken.

Onze projectleiders kunnen organisaties ook adviseren bij specifieke vraagstukken rondom financieringsstromen, inrichtingskeuzes die grote gevolgen hebben op werkprocessen en eventuele contracten met leveranciers.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top