Testen

Is het testen van content update binnen uw organisatie ook een verstorende en tijdrovende factor?
Kost het testen uw organisatie (te)veel tijd en heeft u het gevoel onvoldoende toe te komen aan de zaken die er echt toe doen? Vinden uw beheerders het testen van de content update een saaie, repeterende bezigheid?

Enorme hoeveelheid aanpassingen content

De meeste ziekenhuizen hebben een vier tot zes-wekelijkse cyclus voor de updates van het systeem. In deze periode wordt voor de standaard content ziekenhuizen ook de content update uitgeleverd. In deze content update zijn verbeteringen en wijzigingsaanvragen terug te vinden die door de leverancier zijn uitgeleverd. Iedere periode is dit weer een flinke hoeveelheid. Deze verbeteringen in functionaliteiten moeten door de organisaties goed getest worden, om de impact te kunnen bepalen en de wijziging in kaart te kunnen brengen. Door de grote hoeveelheid is dit een tijdrovende bezigheid.

Grip krijgen op tijdbesteding

Hoe zorgt u er nu voor dat u grip krijgt op het testen van de content update en meer tijd overhoudt voor projecten? Wij kunnen een aanzienlijk deel van de lasten van u overnemen. Vermoedelijk heeft u het regressietesten al uitbesteed en geautomatiseerd. De content update blijft daarmee over. Wij kunnen voor u de volgende onderdelen uitvoeren:
*  Impactanalyse maken
*  Content update testen, testbevindingen beschrijven en aangeven welke onderdelen wenselijk door uzelf of decentraal nog getest worden
*  Wijzigingendocumentatie schrijven welke u kunt communiceren met uw gebruikers
*  Inrichtingsdocumentatie schrijven, zodat u weet wat er ingesteld moet worden tijdens de update

Wij nemen niet het volledige testen weg, omdat er functionaliteiten zijn die gezien moeten worden door u voor de update. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, kunt u hiermee tot 80% van de tijd die nu op zou gaan aan het testen van de content update besparen. Tijd die u kunt inzetten voor bijvoorbeeld projecten en innovatie, welke ook een belangrijk onderdeel vormt binnen de bedrijfsvoering en die doorgaans door uw medewerkers als leuker wordt ervaren

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top