BEDRIJFSPORTFOLIO

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG

De Stichting Franciscus Gasthuis Vlietland Groep (SFVG) is een fusie ziekenhuis, welke eerst bestonden uit het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Beide locaties zijn nog altijd operationeel als ziekenhuis. Daarnaast hebben zij een aantal kleine buitenlocaties. In 2016 is het SFVG overgestapt van EZIS van ChipSoft naar HiX 6.0 van Chipsoft en inmiddels is men gemigreerd naar HiX 6.2.

Opdracht: Consultancy

Deelgenomen als functioneel beheer in het project digitaliseren E-zorgprofiele; Door het digitaliseren van papieren vragenlijsten en het overzichtelijk inrichten van de bibliotheek in HiX met de beschikbare vragenlijsten worden de vragenlijsten nu digitaal via het patiënten portaal aan de patiënt aangeboden. Tevens zijn de PROMs vragenlijsten voor de specialismen Oogheelkunde, Diëtetiek, Neurologie, Pijngeneeskunde en Kindergeneeskunde geautomatiseerd.

Opdracht: Beheer

Ondersteuning van het beheerteam bij het oplossen van lopende incidenten en wijzigingsverzoeken om de werkvoorraad zo veel mogelijk terug te dringen.   

Opdracht: Consultancy

Begin 2020 is er een start gemaakt met de upgrade naar HiX 6.2. In dit traject hebben wij op verschillende onderdelen mogen ondersteunen. Hierbij zijn de voornaamste onderdelen consult 2.0, MDO en resourceplanning geweest. Een van onze medewerkers heeft een coördinerende functie gehad voor de inrichting van consult 2.0 en de GLM’s. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan het borgen van uniforme inrichting en de algehele doorlooptijd van deze inrichting. Naast deze functie is er ook ondersteuning beschikbaar geweest voor de werkgroepen Groot Snijdend, Groot Beschouwend, MDL en een deel Klein Snijdend en zijn er inrichtingswerkzaamheden gedaan voor CS-MDO en CS Resourceplanning. Tijdens livegang is er ook ondersteuning geleverd op het vlak van autorisaties.

Opdracht: Consultancy

Binnen het Franciscus Gasthuis en Vlietland liep er een project om verbeteringen aan te brengen rondom de afspraken in het ziekenhuis. Een van deze verbeter voorstellen was het digitaal beschikbaar stellen van de afsprakenbrief. In de afspraakbrief staat soms specifieke informatie voor een afspraak, bijvoorbeeld wanneer er een röntgen onderzoek gedaan moet worden. Deze afspraakbrief is beschikbaar gesteld op het patientenportaal.

Opdracht: Consultancy

Voor het Franciscus Gasthuis en Vlietland mochten wij het vervolg om de eerste modules van VIPP ook voor ons rekening nemen. Op 31 december 2019 moesten de A2, A3 en B2 doelen gereed zijn. Franciscus Gasthuis en Vlietland hadden ervoor gekozen om zich te concentreren op de modules A2 en B2.  De aangeboden toepassingen door de leverancier moesten getest worden, bevindingen besproken met de leverancier en de onderbouwing voor de audit moest geschreven worden. Daarnaast hebben wij namens het Franciscus de audit bijgewoond en verdedigd.

Opdracht: Advies

Er werd nagedacht over de aanschaf van enkele modules, waaronder de modules CS MDO, CS Consult 2.0 en CS Behandeling. Voor deze modules moest een advies opgeleverd worden over de aanschaf van deze modules, de kosten en de impact daarvan. Hiervoor moest de werking van de modules worden uitgezocht een business case en een impactanalyse worden gemaakt. Er is als laatste een advies geschreven over de haalbaarheid en het nut van de aanschaf van de modules. 

Opdracht: Consultancy

VIPP is een project dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd. Het zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt. 1 juli 2018 moeten de eerste twee doelen gereed zijn. Chipsoft past het patiënten portaal aan om te kunnen voldoen aan onder andere doel 1A: inzage patiëntgegevens. Verschillende vraagstukken moesten uitgezocht worden en het portaal diende correct ingericht te worden.  Er is beheerdocumentatie opgeleverd m.b.t. de inrichting van het patiënten portaal en de audit is begeleid, met een positief eindresultaat.

Opdracht: ConsultancyBeheer

Er is ondersteuning geboden aan de taakgroep autorisaties tijdens de implementatie van HiX. Twee verschillende EPD’s worden samengevoegd tot één EPD, het HiX. Verschillen in rechten moesten rechtgetrokken worden, bepalen van inrichtingen en advisering m.b.t. specifieke gebruikersgroepen. Daarnaast is het oude EZIS onderhouden, zodat het vaste team meer ruimte had voor de implementatie van HiX. 

Bedrijfsportfolio

De zorgconsultants van EPD & ECD Consultancy hebben ruime ervaring opgebouwd in de diensten die worden aangeboden door ons bedrijf. Een greep uit onze opdrachten...

Onze diensten

EPD & ECD Consultancy werkt voor organisaties in de cure en care sector. Sectoren die constant geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen.

Onze organisatie

EPD & ECD Consultancy is jouw persoonlijke IT-partner in de zorg waarbij je altijd elke vraag kwijt kunt en die snel, daadkrachtig en probleemoplossend reageert.

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG​

Kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven