bEDRIJFSPORTFOLIO

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG

bEDRIJFSPORTFOLIO

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG

De medewerkers van EPD & ECD Consultancy B.V. hebben ruime ervaring opgebouwd in de diensten die worden aangeboden door ons bedrijf. Een greep uit onze opdrachten:

De medewerkers van EPD & ECD Consultancy B.V. hebben ruime ervaring opgebouwd in de diensten die worden aangeboden door ons bedrijf. Een greep uit onze opdrachten:

A&A Thuishulp is een organisatie voor ouderen die thuis willen blijven wonen. A&A Thuishulp helpt mensen gelukkiger ouder worden met aandacht en begrip van een vertrouwd gezicht, juist wanneer het thuis niet meer vanzelf gaat. A&A Thuishulp levert deze diensten ook aan andere volwassenen die hulp bij de huishouding en/of begeleiding kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke of psychische beperking of met letsel. 

Opdracht: Kwaliteit

Voor deze opdracht moest er een kwaliteitssysteem geïmplementeerd worden. A&A Thuishulp is een organisatie die in een korte tijd gegroeid is en nog steeds aan het groeien is. Om kwaliteit te blijven leveren en te voldoen aan de vraag van de verzekeraar moest de HKZ zorg en welzijn norm geïmplementeerd worden. Binnen de werkzaamheden via het opzetten en uitvoeren van de interne audits en directiebeoordeling, het begeleiden van de organisatie naar de audits toe en tijdens de audits. De audits zijn met een positief resultaat afgerond. 

ADHD Centraal is een zorginstelling die zich gespecialiseerd heeft in ADHD en ADD. Relatief gezien zijn zij nog een jonge organisatie, echter in deze tijd hebben zij een flinke groei gemaakt. Een dergelijke groei maakt dat men ook kritisch nadenkt over ondersteuning van processen.

Opdracht: Pakketselectie

ADHD Centraal zat in de fase waarin zij haar EPD pakket wenste te heroverwegen. Voor dit project zijn de stakeholders in kaart gebracht en geïnterviewd. Op basis van de interviews en de MoSCoW methode is een pakket van eisen opgesteld. Het pakket van eisen is verstuurd aan 8 leveranciers. Op basis van de antwoorden is een score berekend en werd de top 3 uitgenodigd voor een demo. Op basis hiervan is een advies uitgebracht aan ADHD Centraal.

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is een middelgroot ziekenhuis in Zeeland, met meerdere locaties. Het ADRZ heeft goede samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen in de regio, waaronder het Erasmus Medisch Centrum. In 2017 is het ADRZ overgestapt naar HiX van ChipSoft, daarvoor maakten zij gebruik van EZIS, eveneens van ChipSoft.

Opdracht: Consultancy

Bij het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis viel er 8 weken voor de livegang een gat in de bezetting, door het vertrek van een van de collega’s. Wij hebben deze laatste weken opgevangen met ondersteuning bij de afronding van de HiX implementatie voor de werkgroepen: Pre-operatieve screening, CSA en pijngeneeskunde. In de werkgroep werden de standaard werkzaamheden, zoals inrichting, testen, trainen etc uitgevoerd.  Bij livegang is er floorsupport gegeven en zijn er incidenten afgehandeld.

GGZ-instelling Altrecht is een grote zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidzorg. Zij zijn voornamelijk gelokaliseerd in het midden van het land. In 2021 is Altrecht overgestapt naar het EPD ONS van Nedap.

 

Opdracht: Beheer

Het huidige team had behoefte aan tijdelijke vergroting van de capaciteit na de implementatie van ONS. De taken bestaan uit voornamelijk het dagelijkse beheer wat ook door dit team wordt gedaan. Denk hierbij aan het afhandelen van meldingen via TopDesk, het ondersten van de 1e fase na implementatie van ONS. Daarnaast wordt er ook meegewerkt aan projecten, zoals het herinrichten van TopDesk om de meldingenstroom te reguleren en het updaten van het laboratoriumsysteem Saltro.

Opdracht: Projectleiding

Altrecht heeft zich ingeschreven voor het Vipp 5 project voor de GGZ. Vipp 5 is een subsidieprogramma vanuit de overheid met als doel de patient meer regie te geven over zijn eigen gegevens. Vipp 5 is erop gebaseerd om digitale uitwisseling van de gegevens mogelijk te maken. Er was voor dit project behoefte aan een aanvullende projectleider die werk uit handen kon nemen en daarnaast de belangen van de organisatie behartigt naar de verschillende partijen toe.

 

AZ Delta is een ziekenhuis met meerdere locaties (campussen) in Roeselare en omgeving. In België vinden er meerdere fusies plaats tussen ziekenhuizen, om zo de kwaliteit van de zorg en de concentratie hierop te optimaliseren. AZ Delta was het tweede ziekenhuis in België dat gebruik ging maken van het Nederlandse pakket HiX van ChipSoft. De livegang vond plaats in 2018.

Opdracht: Consultancy

Bij het AZ Delta mochten we de coördinatie doen van de inrichting van orderpakketten en de daadwerkelijk inrichting van de orderpakketten. Het ziekenhuis heeft gaandeweg het traject de keuze gemaakt om consult 2.0 in te gaan zetten. Hiermee kwamen de orderpakketten te vervallen. Vanaf dat moment hebben wij de werkgroep Klein Snijdend (KNO, Oogheelkunde, Plastische Chirurgie, Urologie en Dermatologie) ondersteunt om de dossierinrichting naar wens te krijgen en de bijbehorende trainingen gegeven.  

De Bergman Clinics zijn grote zelfstandige behandelcentra. Zij bestaan inmiddels ruim 30 jaar en bieden specialistische zorg aan. In 2018 hebben zij de implementatie gedaan van HiX van leverancier ChipSoft. Gedurende deze overgang vond ook tevens de fusie plaats met NL Healthcare Clinics. Het gevolg hiervan was dat er veel druk op de organisatie kwam te liggen en dat er aanvullende capaciteit voor inrichting HiX benodigd was.

Opdracht: Consultancy

Bergman Clinics ging na de implementatie live met vrije content HiX 6.1 terwijl in dezelfde periode er ook een fusie plaats vond. Hierdoor was extra capaciteit benodigd om inrichting HiX uit te voeren. De voornaamste werkzaamheden waren brieven op uniforme wijze inrichten aan de hand van velden, virtuele velden en expressies en ook de agenda’s goed inrichten. Belangrijk aandachtspunt tijdens deze opdracht was het beheersbaar houden van de inrichting en herbruikbaarheid van de briefsjablonen. Wij hebben deze kortdurende opdracht uit mogen voeren voor de Bergman Clinics. Daarnaast hebben wij ook een training mogen verzorgen voor de vakgroep Anesthesiologie. De training was reeds door Bergman Clinics ontworpen.

Het Bravis Ziekenhuis is een fusie ziekenhuis, welke in 2015 tot stand is gekomen uit het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis uit Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis werkt al lange tijd met HiX standaard content en zijn in 2021 gemigreerd naar versie 6.1.

Opdracht: Consultancy

Tijdens het traject had het Bravis ziekenhuis de pech dat er uitval van capaciteit was. Wij hebben spoedvervanging verzorgd voor de werkgroep Cardiologie/Longgeneeskunde/Neurologie. Belangrijkste doel is om te ondersteunen voor het naar wens krijgen van de dossierinrichting. Hierbij is het van belang om de sjablonen en de navigatie voor consult 2.0 goed in te richten en de GLM (Golden Label Method) goed in te zetten voor de specialismen. De beheerder is hier de spil tussen de specialist(en) en de leveranciers. Naast inrichtingswerkzaamheden zijn er ook testwerkzaamheden uitgevoerd.

De Tussenvoorziening komt in actie voor mensen in de regio Utrecht en omstreken die het in hun eentje niet redden. Doordat ze geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven opstapelen of ze een steuntje in de rug nodig hebben.

Opdracht: Consultancy

Onze consultant is betrokken geweest als functioneel beheerder bij de implementatie van de roostermodule in ONS van Nedap. Ondersteunt tijdens de implementatie en werkzaamheden uitgevoerd die nodig waren om over te kunnen gaan tot livegang, meldingen beantwoorden binnen Topdesk omtrent de roostermodule, instructies omtrent roostermodule geschreven, instructiefilmpjes gemaakt. Issuelijst ingevoerd tijdens implementatie om acties in kaart te brengen. Daarnaast dagelijks beheer van ONS van Nedap en meldingen beheer binnen Topdesk verzorgt.

Bij De Waggelmannetjes zijn ze voor kinderen en jongvolwassenen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb). De dagopvang, thuiszorg, logeerweekenden en vakantieopvang ontlasten het gezin. Zo kun je als ouder, broer of zus ondanks de zware zorg aan de maatschappij deelnemen.

Opdracht: vervolgtraject, Pakketselectie

Met de geadviseerde leverancier vanuit de pakketselectie is nu het vervolgtraject van de pakketselectie gestart. In dit vervolgtraject worden de stappen genomen die nodig zijn om over te kunnen gaan op implementatie. Onder andere de informatiebehoefte van De Waggelmannetjes volledig in kaart gebracht met een functioneel ontwerp en de vertaalslag maken hoe dit ingericht kan worden in het systeem en wat nog ontwikkeld dient te worden.

Opdracht: Pakketselectie

De Waggelmannetjes is op zoek naar een ECD wat aansluit bij het complexe werkproces.

Onze consultancy is betrokken in de rollen van projectleider en adviseur

De informatiebehoefte is vertaald naar een programma van eisen, hierop is een longlist opgesteld met leveranciers die mogelijk passend zijn.

Voordat de leveranciers van de longlist het programma van eisen is voorgelegd zijn deze eerst bevraagd op een aantal harde eisen.

De leveranciers die hieraan voldeden is vervolgens het programma van eisen toegestuurd. De top 3 uit het programma van eisen is uitgenodigd om een demo te verzorgen.

Naar aanleiding gesprekken informatie en de demo’s is een adviesrapport geschreven welk ECD het best passend lijkt.

Opdracht: Consultancy

Onze consultancy is betrokken geweest als functioneel beheerder voor de implementatie van Carefriend en Collabris. Middels het functioneel ontwerp zijn de systemen ingericht.

Opdracht: Projectleiding

Onze consultancy is betrokken geweest als projectleider voor de implementatie van zorgregistratiesysteem Carefriend en zorgfacturatiesysteem Collabris.

Door het complexe werkproces van De Waggelmannetjes was het een uitdaging om de informatiebehoefte in kaart te brengen en dit te vertalen naar de mogelijkheden in het systeem. Deze informatie is vastgelegd in een functioneel ontwerp.

Deventer Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis in de regio Salland. Het ziekenhuis vervult een sterke regionale functie, voor zowel de patiënt als de huisarts. Eind 2019 is het Deventer Ziekenhuis van vrije content HiX 6.1 overgestapt naar de standaard content HiX 6.2 van ChipSoft.

Opdracht: Consultancy

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) heeft een goed samenwerkingsverband met de huisartsen uit de regio. Vanuit dit oogpunt had het DZ zelf een zorgverlenersportaal gebouwd welke voldeed aan alle eisen en wensen van het samenwerkingsverband. Omdat Deventer Ziekenhuis de standaard content van HiX ging implementeren, werd er ook een geheel nieuw portaal geleverd. Na livegang is er een verbetertraject gestart om dit portaal weer te kunnen laten voldoen aan de eisen en wensen van het samenwerkingsverband.

Opdracht: Consultancy

VIPP is een project dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd. Het zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt. 31 december 2019 moesten de A2, A3 en B2 doelen gereed zijn. Uiteindelijk is dit programma verlengd tot 31 maart 2020. Wij hebben het Deventer Ziekenhuis mogen begeleiden bij het voortraject en de daadwerkelijke audit. De aangeboden toepassingen door de leverancier moest getest worden, bevindingen besproken met de leverancier en de onderbouwing voor de audit moesten geschreven worden. Bij de daadwerkelijke audit hebben wij de auditor op basis van de documentatie kunnen laten zien dat het Deventer Ziekenhuis voldeed aan de eisen, waarmee de audit met een positief resultaat is afgerond.  

Opdracht: Consultancy

Deventer Ziekenhuis implementeerde HiX 6.2 Standaard Content, vanuit een HiX 6.1 vrije content situatie. Tijdens deze implementatie hebben wij de werkgroep Klein Snijdend ondersteund om de dossierinrichting naar wens te krijgen. Specifieke focus lag op de specialismen Dermatologie en Plastische Chirurgie. Naast deze aandachtsgebieden hebben wij ook ondersteuning geboden bij de inrichting van de zorgportalen. 

 

Florence is een grote VVT-aanbieder in de regio Haaglanden. Binnen Florence wordt er gewerkt met het ECD ONS van Nedap. Zij hebben dit systeem nu een paar jaar in gebruik en zien dat het van belang is dat nieuwe medewerkers eerst goed getraind worden, alvorens rechten worden toegekend.

Opdracht: Trainingen

ONS wordt gebruik gemaakt door zowel de intramurale zorg, geriatrische revalidatie zorg als ook de extramurale zorg. Bij Florence was er behoefte aan uitbesteding van de trainingen aan nieuwe medewerkers of medewerkers die een andere functie krijgen. Standaard wordt er één training per maand gegeven en op aanvraag kunnen dit er meer zijn. De medewerkers worden ingewerkt in het gebruik van ONS en daar waar nodig is op specifieke materie in ONS.

De Rooyse Wissel is een aanbieder voor forensische zorg. Forensische zorg betekent dat er vaak een mate van rechterlijke dwang is bij de behandeling. De Rooyse Wissel levert zorg in een heel breed spectrum. Te denk valt aan psychiatrische problematiek, ambulante begeleiding, klinische behandelingen en begeleid wonen.

Opdracht: Consultancy (Inrichting TopDesk)

Voor dit project is er ondersteuning geleverd bij het inrichten van TopDesk voor groepen als Technische Dienst, Facilitair en Inkoop. Het is mogelijk gemaakt om aanvragen te doen voor de technische dienst, aanvragen in te dienen voor het inkopen van materialen en reserveringen te plaatsen voor ruimtes en vervoersmiddelen.

De Stichting Franciscus Gasthuis Vlietland Groep (SFVG) is een fusie ziekenhuis, welke eerst bestonden uit het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Beide locaties zijn nog altijd operationeel als ziekenhuis. Daarnaast hebben zij een aantal kleine buitenlocaties. In 2016 is het SFVG overgestapt van EZIS van ChipSoft naar HiX 6.0 van Chipsoft en inmiddels is men gemigreerd naar HiX 6.2.

Opdracht: Consultancy

Begin 2020 is er een start gemaakt met de upgrade naar HiX 6.2. In dit traject hebben wij op verschillende onderdelen mogen ondersteunen. Hierbij zijn de voornaamste onderdelen consult 2.0, MDO en resourceplanning geweest. Een van onze medewerkers heeft een coördinerende functie gehad voor de inrichting van consult 2.0 en de GLM’s. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan het borgen van uniforme inrichting en de algehele doorlooptijd van deze inrichting. Naast deze functie is er ook ondersteuning beschikbaar geweest voor de werkgroepen Groot Snijdend, Groot Beschouwend, MDL en een deel Klein Snijdend en zijn er inrichtingswerkzaamheden gedaan voor CS-MDO en CS Resourceplanning. Tijdens livegang is er ook ondersteuning geleverd op het vlak van autorisaties.

Opdracht: Consultancy

Binnen het Franciscus Gasthuis en Vlietland liep er een project om verbeteringen aan te brengen rondom de afspraken in het ziekenhuis. Een van deze verbeter voorstellen was het digitaal beschikbaar stellen van de afsprakenbrief. In de afspraakbrief staat soms specifieke informatie voor een afspraak, bijvoorbeeld wanneer er een röntgen onderzoek gedaan moet worden. Deze afspraakbrief is beschikbaar gesteld op het patientenportaal.

Opdracht: Consultancy

Voor het Franciscus Gasthuis en Vlietland mochten wij het vervolg om de eerste modules van VIPP ook voor ons rekening nemen. Op 31 december 2019 moesten de A2, A3 en B2 doelen gereed zijn. Franciscus Gasthuis en Vlietland hadden ervoor gekozen om zich te concentreren op de modules A2 en B2.  De aangeboden toepassingen door de leverancier moesten getest worden, bevindingen besproken met de leverancier en de onderbouwing voor de audit moest geschreven worden. Daarnaast hebben wij namens het Franciscus de audit bijgewoond en verdedigd.

Opdracht: Advies

Er werd nagedacht over de aanschaf van enkele modules, waaronder de modules CS MDO, CS Consult 2.0 en CS Behandeling. Voor deze modules moest een advies opgeleverd worden over de aanschaf van deze modules, de kosten en de impact daarvan. Hiervoor moest de werking van de modules worden uitgezocht een business case en een impactanalyse worden gemaakt. Er is als laatste een advies geschreven over de haalbaarheid en het nut van de aanschaf van de modules. 

Opdracht: Consultancy

VIPP is een project dat vanuit de overheid wordt gesubsidieerd. Het zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk wordt. 1 juli 2018 moeten de eerste twee doelen gereed zijn. Chipsoft past het patiënten portaal aan om te kunnen voldoen aan onder andere doel 1A: inzage patiëntgegevens. Verschillende vraagstukken moesten uitgezocht worden en het portaal diende correct ingericht te worden.  Er is beheerdocumentatie opgeleverd m.b.t. de inrichting van het patiënten portaal en de audit is begeleid, met een positief eindresultaat.

Opdracht: Consultancy & Beheer

Er is ondersteuning geboden aan de taakgroep autorisaties tijdens de implementatie van HiX. Twee verschillende EPD’s worden samengevoegd tot één EPD, het HiX. Verschillen in rechten moesten rechtgetrokken worden, bepalen van inrichtingen en advisering m.b.t. specifieke gebruikersgroepen. Daarnaast is het oude EZIS onderhouden, zodat het vaste team meer ruimte had voor de implementatie van HiX. 

 

Gelre ziekenhuizen, ontstaan vanuit een fusie in 1999, kent een relatief korte historie. Ze teren echter op een rijk en divers verleden. Inmiddels zijn ze een begrip waar het gaat over het verlenen van de juiste medisch specialistische zorg.

Opdracht: Consultancy

Half 2022 is gestart met de implementatie van SAP naar HiX 6.3. In dit traject hebben wij in verschillende werkgroepen mogen deelnemen.

Onze medewerkers hebben de werkgroepen Groot Snijdend, Groot Beschouwend en MDL mogen ondersteunen om de dossierinrichting naar wens te krijgen.

Hierbij zijn de voornaamste onderdelen consult 2.0, de GLM’s en MDO geweest. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan het borgen van uniforme inrichting en de algehele doorlooptijd van deze inrichting. Tijdens livegang is er ook ondersteuning geleverd op het vlak van autorisaties.

De GGD GHOR is de overkoepelende organisatie voor de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten. Zij zijn de belangenbehartigers voor de publieke gezondheid en veiligheid. De GGD GHOR heeft vanaf 2020 een heel duidelijk publiek karakter gekregen voor de COVID-pandemie.

Opdracht: Beheer

Bij de GGD GHOR was grootschalige ondersteuning benodigd, mede door de grote druk die er ligt rondom de COVID-vaccinaties. Door schuiven met interne en externe ondersteuning is onze zorgconsultant ingezet in het team dat het beheer onder zijn hoede heeft voor kinderen met een migratieachtergrond. In dit systeem wordt gemonitord waar de kinderen zich bevinden (regio) en of het met hun gezondheid goed gaat. Denk ook hierbij aan onder andere vaccinaties. Onze zorgconsultant voerde dagelijkse beheerwerkzaamheden uit en monitorde, beoordeelde en voerde wijzigingen door. 

 

Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 24 specialismen. Dat betekent dat ze niet alleen de basiszorg bieden, maar ook hoogspecialistische zorg op een aantal gebieden. Ze leiden continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op. Voor bijna alle aandoeningen en behandelingen kunt u bij het HagaZiekenhuis terecht.

Opdracht: Consultancy

Als werkgroepvoorzitter/-begeleider van de werkgroep Vrouw en Kind worden de artsen begeleid naar een vernieuwde inrichting van hun dossiervoering. Tijdens de overgang van HiX 6.1 naar HiX 6.3. krijgen zij nieuwe functionaliteiten ter beschikking, zoals consult 2.0, GLM en de nieuwe MDO module. In deze rol wordt niet alleen de inrichting verzorgt, maar wordt ook de voortgang bewaakt van de werkgroep en worden de gesprekken met de leverancier gevoerd voor de werkgroep specifiek.

Heliomare geeft professionele aandacht op de gebieden arbeidsintegratie, onderwijs, revalidatie, bewegen en sport, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook organiseert Heliomare beroepsopleidingen en helpt mensen te re-integreren. Uiteraard behoort onderwijs aan kinderen en jongeren ook tot onze speerpunten. Ten slotte vormt sport en revalidatie van patiënten een belangrijk onderdeel van de organisatie. Heliomare is een organisatie met tal van mogelijkheden.

Opdracht:
Consultancy | Projectleiding

Implementatie VIPP 5, (module 2 en 3) een door de overheid gesubsidieerd project.

Het vervullen van een sleutelrol in moderniseren, optimaliseren en evalueren van de digitale gegevensuitwisseling tussen Heliomare en de patiënten en tussen zorginstellingen onderling door aansluiting van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) op een zorgplatvorm. Een samenwerkingsverband met vergelijkbare zorginstellingen in Nederland en leveranciers van uiteenlopende EPD’s. Uiteindelijk doelstellingen zijn bereikt door de patiënt tools aan te reiken om meer regie te geven over eigen zorginformatie. De oplevering van het project werd geauditeerd om de vooraf toegekende subsidie te mogen behouden. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet waarbij BGZ en documenten gedeeld kunnen worden in een door de patiënt beheerde omgeving naar keuze.

In 2018 was het Ijsselland Ziekenhuis nog het laatste ziekenhuis uit de regio Rotterdam, welke nog naar een nieuw EPD moest. Zij hebben gekozen voor HiX en zijn live gegaan met de standaard content HiX 6.1 van ChipSoft.

Opdracht: Trainingen

De organisatie wilde ten behoeve van de livegang met HiX standaard content 6.1 trainingen geven. Op het deelgebied DBC, hebben wij ondersteuning geboden bij het inrichten van de trainingen. Hiervoor hebben meerdere sessies met de DBC specialisten plaatsgevonden. Tevens is er een rapportage ontwikkeld ter controle op de DBC’s. 

Ikazia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis in Rotterdam. Zij staan bekend als een ziekenhuis die een duidelijke visie hebben en proberen daarmee het beste uit elkaar te halen.

Opdracht: Beheer

Wij hebben de afdeling zorgadministratie mogen ondersteunen in een periode van onderbezetting die ontstaan was door langdurig verzuim. Het betrof hier ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden van applicatiebeheer, zoals controle en foutherstel op declaratieruns en creditruns, analyse van nota’s, crediteren en opvoeren van nota’s, binnen de mogelijkheden van de content van HiX aanpassingen doen ter verbetering van werkprocessen.  

Opdracht: Trainingen

Voor het Ikazia ziekenhuis hebben wij trainingen mogen verzorgen voor de gebruikers naar aanleiding van de implementatie van HiX 6.1. standaard content van ChipSoft. Dit is gedaan aan de hand van casussen, waarin alle deelgebieden aan bod zijn gekomen. Het materiaal is ontwikkeld voor deze trainingen. De trainingen zijn gegeven aan grote groepen (+20).

MiBida is een organisatie die een communicatieplatform heeft ontwikkeld. Zij staan voor communicatie op een eenvoudige manier.  Zo vanzelfsprekend moet goede communicatie zijn in de zorg. Dit moet efficient en binnen de regels die de wet heeft opgesteld voor de zorg. Hierin is Mibida gespecialiseerd.

Opdracht: Kwaliteit

Als adviseur hebben wij MiBida geholpen met het implementeren van de NEN 7510. Hierin zit onder andere het uitvoeren en opzetten van de interne audits en directiebeoordeling. Het begeleiden van de organisatie naar de audit toe en het aanwezig zijn bij de audits. De audits zijn met een positief resultaat afgerond.  

 

De Omega Groep is een organisatie die hulp biedt aan mensen met een verstandelijke en/ of fysieke beperking. De Omega Groep heeft zich daarbij als doel gesteld om de cliënt te laten zijn wie hij/zij is. In 2018 heeft er een pakketselectie plaatsgevonden en vanaf 2019 werkt de Omega Groep met het nieuwe ECD.

Opdracht: Pakketselectie

De leverancier van het ECD ResidentWeb bij de Omega Groep trok zich volledig terug. Hierdoor moest er op zeer korte termijn een ander ECD aangeschaft worden. EPD & ECD Consultancy mocht hierbij de pakketselectie verzorgen en heeft de organisatie voorzien van een passend advies op basis van een pakket van eisen, een afweging in de kosten en de toegankelijkheid van de leverancier. De Omega Groep koos voor een ander pakket dan het advies.

Omring is een grote VVT organisatie in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Zij bieden extramurale zorg en intramurale zorg aan. Zij beschikken op dit moment over 29 zorglocaties. In 2021 is ONS van Nedap geimplementeerd en in gebruik genomen als ECD.

Opdracht: Beheer

Het reguliere team wordt ontzorgd, door de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot applicatiebeheer over te nemen. Het reguliere team werkte aan de implementatie van een nieuw ECD (ONS van Nedap). Het dagelijkse beheer heeft betrekking op de applicaties ONS, Cura, Careware, Ysis, Pyxicare, Afas, TopDesk & Roosterplanning. 

Opdracht: Beheer

Bij de Omring hebben wij tijdelijk ondersteund tijdens onderbezetting van de afdeling functioneel beheer. Het ECD waarmee gewerkt werd in 2017 is Cura van Unit4.  De werkzaamheden bestonden uit: Het signaleren van knelpunten en deze oplossen in de facturering van de financieringsstromen (WMO, JW, WLZ, ZVW en DBC), beheren van bedrijf kritische applicaties ten behoeve van de diverse factuurstromen en financieringsstromen, het signaleren en verhelpen van storingen en problemen, ondersteunen van de opdrachtgever en leveranciers bij updates van de financieringsstromen, zorgdragen voor en bewaken van voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, beveiliging en autorisatie, adviseren over verbetering, aanpassingen doorvoeren en werkprocessen beschrijven en nieuwe toepassingsmogelijkheden ontwerpen en adviseren ten aanzien van operationeel ICT beleid. 

De Parnassia Groep is een grote GGZ-instelling, die een grote regionale dekking heeft. In 2017 is de Parnassia Groep gefuseerd met de Antes Groep om zo de GGZ zorg nog beter te kunnen positioneren voor de clienten.

Opdracht: Migraties

De Parnassia Groep en de Antes Groep zijn gefuseerd. Binnen de Antes Groep verliep het contract met het laboratorium. Hierdoor is ervoor gekozen om de Antes Groep mee te laten gaan in de werkwijze en de contracten van de Parnassia Groep. Dit betekende dat de Antes Groep aangesloten moest worden op het labsysteem Cyberlab dat reeds in gebruik is door de Parnassia Groep. De gegevens van de Antes Groep zaten nog in het systeem van hun voormalige laboratorium samenwerkingspartner. Deze gegevens moesten gemigreerd worden naar het Cyberlab systeem van de Parnassia Groep. Dit project is uitgevoerd in de rol van projectleider, met de volgende verantwoordelijkheden: Opstellen projectplan, nauwe samenwerking en contact met functioneel beheer, projectmedewerkers en diverse leveranciers, bewaken planning en proces, borgen risico’s, communicatie.  

Opdracht: Beheer

Gedurende de 1e opdracht was er geen beschikking over een vaste functioneel beheerder voor het Cyberlab. Na afronding van die betreffende opdracht  is er een functioneel beheerder aangenomen om het beheer van Cyberlab te garanderen. Wij hebben deze beheerder gedurende een half jaar een paar dagen per maand mogen inwerken en begeleiden. Daarna zijn wij gedurende een periode van 2 jaar vaste inval geweest bij verlof.

Opdracht: Consultancy

Voor deze opdracht moest het laboratoriumsysteem Cyberlab binnen mijnQuarant ingevoerd worden. Met dit systeem kunnen gebruikers digitaal labaanvragen doen bij laboratoria en uitslagen ontvangen van de laboratoria. Onder de werkzaamheden valt het inrichten van het systeem, het afstemmen met de laboratoria over de werkprocessen en de concrete inrichting, beheerdocumentatie maken, handleidingen maken, trainen van gebruikers, ondersteunen tijdens livegang en rapportage definities voor managementrapportages uitwerken.

Participatie Zorg Twente is een maatschap, een initiatief van 4 ZZP’ers met jarenlange ervaring binnen de hulpverlening. De kracht van kleinschaligheid is betrokken hulpverlening aan ‘eigen’ cliënten, korte communicatielijnen, een goede bereikbaarheid, flexibele inzet en aanpak, een heldere overlegstructuur en snel kunnen schakelen.

Opdracht: Beheer

Participatiezorg Twente als functioneel beheerder ontzorgt in de verwerking van de wekelijkse zorgfacturatie en beheer in het facturatiesysteem Collabris.

Revalidatiecentrum Rijndam heeft gezamenlijk met Basalt revalidatiecentrum de implementatie uitgevoerd van HiX. 6.2. Na implementatie is er restwerk overgebleven en mist de capaciteit om de dagelijkse werkzaamheden goed bij te kunnen houden.

Opdracht: Beheer

Onze zorg consultant ondersteunde tijdelijk de dagelijkse beheertaken voor het revalidatie dossier en het verpleegkundig dossier. Zij onderhield contacten met de softwareleverancier. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor de optimalisatie en doorontwikkeling van de applicatie om daarmee zo goed mogelijk ondersteunend te zijn aan de gebruikers en de organisatie.

Het Rijnstate Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in Arnhem en omgeving. Rijnstate heeft gewerkt met EZIS van ChipSoft en is in 2018 overgegaan naar HiX 6.1 van ChipSoft.

Opdracht: Beheer

Eind 2018 is Rijnstate live gegaan met HiX 6.1 standaard content. Gedurende het project hebben wij helpdesk ondersteuning geboden, zodat het vaste team voldoende ruimte had om mee te werken aan het project HiX 6.1. Na de livegang kwamen er nog regelmatig vragen van gebruikers binnen, zijn er nog restpunten, nieuwe vragen en nieuwe wensen afgehandeld. Deze zijn vanuit de tweede lijn opgepakt of vanuit teamverband. 

Rivas biedt ziekenhuiszorg, woonzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, huren met zorg, revalidatie, jeugdgezondheidszorg en cursussen en activiteiten.

Opdracht: Consultancy
Verantwoordelijk voor het begeleiden van de gebruikers tijdens het project. Onze zorg consultant is ook betrokken bij het maken van testscripts en denkt mee met het proces. De medewerkersplanning in HiX voor de care is nieuw en ontwikkeld door Chipsoft. Dit is een nieuw proces waarbij onze zorg consultant de medewerkers ondersteunt. Daarnaast zal de zorg consultant de betrokken medewerkers trainen.

Ziekenhuis Rivierenland heeft in 2019 een HiX implementatie gedaan van HiX 6.2. Naast dit traject hebben zij ook de JCI accreditatie behaald. Beiden een compliment waard.

Opdracht: Consultancy

Wij hebben enige tijd ondersteuning mogen bieden aan de werkgroep autorisaties tijdens de implementatie van HiX 6.2. Dat wil zeggen dat de inrichting van de module Ziscon en aanverwante tabellen is verzorgd en medewerkers zijn geïnstrueerd.

In 2015 heeft er een hervorming van het sociale domein plaatsgevonden. Daardoor zijn de Veilig Thuis regio’s gevormd. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) is de afdeling die daaruit is ontstaan voor de regio Utrecht en omgeving. Voor SVMN hebben wij de implementatie van Clavis mogen verzorgen.

Opdracht: Consultancy

Namens Conclusion Digital hebben wij de implementatie van hun informatiesysteem bij de Veilig Thuis organisatie Samen Veilig Midden Nederland mogen begeleiden. Wij hebben hierbij de projectgroep ondersteund die verantwoordelijk was voor de implementatie en inrichting van het ECD. Wij hebben tevens de nazorg verzorgd en wij hebben ook meegewerkt aan de doorontwikkeling van dit ECD na afloop van het project. Onder de werkzaamheden behoorden procesontwerpen, configuratie, trainingen en resourceplanning voor opvolging van incidenten.

Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg, voor patiënt en samenleving wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast.

Opdracht: Consultancy 

UMC Utrecht is overgestapt van HiX 6.1 vrije content naar HiX 6.3 standaard content. Een uitdagend project welke van start is gegaan in 2023 en waar wij in juni 2023 zijn ingestroomd. In dit project hebben wij de werkgroep Groot Snijdend begeleid, welke bestond uit de vakgroepen Chirurgie, Kinderchirurgie, Oncologische chirurgie, Vaatchirurgie, Traumachirurgie, Orthopedie en de gespecialiseerd verpleegkundigen van de gipskamer, stomazorg en wondzorg. De grote uitdaging in dit project was de samenwerking tussen de 4 ziekenhuizen: UMC Utrecht, Centraal Militair Hospitaal, Prinses Maxima Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Zij gingen allen in 1 EPD werken. Daarnaast was het soms passen en meten om de processen te verwerken in de standaard content, welke nog een stap kan maken om beter aan te sluiten voor de academici.

Opdracht: 
Consultancy | Projectleiding

In de samenwerking van Data Delen Midden Nederland (DDMN) wordt de ondersteuning van het Multi Disciplinair Overleg (MDO) door een geïntegreerde koppeling van zorgsystemen zodanig ondersteund dat uitwisseling van gegevens mogelijk is ten behoeve van het MDO vanuit diverse EPD’s en andere zorgapplicatie (zoals beelden). Dit behelst de processtappen aanmelden (vanuit eigen omgeving), gegevens verzamelen, plannen, bespreken, verslag maken en verslag delen en archiveren (in eigen omgeving) Het betreft hier de use cases van tumorwerkgroepen URO, GYN, HPB en UGI. Het is een netwerkactiviteit geïnitieerd en begeleid door ONCOMID. De dienst is zodanig ontwikkeld en gewaardeerd dat uitrol in Nederland aanstaande is onder regie van VECOZO. UMCU heeft een voortrekkersrol in de samenwerking met 7 ziekenhuizen in de omgeving van Utrecht.

Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis (VWB) is een basisziekenhuis. Het ziekenhuis ligt op de Zuid-Hollandse eilanden waar zij ook de enige zijn in de regio. Het is niet zomaar een ziekenhuis. Het ziekenhuis kiest ervoor om optimale zorg te leveren, met als gevolg dat zij tot een basisziekenhuis plus gerekend kunnen worden. Voor het Van Weel Bethesda ziekenhuis hebben wij trainingen in HiX mogen verzorgen.

 

Opdracht: Trainingen

In 2017 zijn vier ziekenhuizen uit de regio Rotterdam live gegaan met HiX 6.1. Deze vier ziekenhuizen zijn gezamenlijk in één EPD gaan werken, maar zij zijn niet gefuseerd.  Hierdoor is er een unieke situatie ontstaan in Nederland. Als gevolg van een dergelijke implementatie moeten er getraind worden en voor het Van Weel Bethesda ziekenhuis hebben wij deze trainingen mogen verzorgen. Deze waren bedoeld voor de gebruikers van het systeem, naar aanleiding van de implementatie van HiX 6.1 standaard content van ChipSoft. Het betrof een instructie voor de verschillende rollen binnen het ziekenhuis. Voor de instructies hebben wij alle voorbereidingen gedaan. Hieronder valt lesmateriaal ontwikkeling, casussen maken en presentaties maken. De instructies zijn naar aanleiding van vragen steeds aangescherpt. De instructies zijn telkens aan kleine groepen gegeven van niet meer dan ongeveer 10 gebruikers. Daarnaast zijn de instructies per specialisme gegeven. Concluderend hebben wij voor het VWB enkele tientallen gebruikers mogen trainen.

 

 

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en Gasthuis Zusters Antwerpen zijn op weg naar een fusie. De planning is om in 2024 gefuseerd te zijn. In dit kader hebben beide ziekenhuisgroepen gezamenlijk een EPD aangekocht. De ziekenhuisgroepen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 20 locaties (ziekenhuiszorg en woonzorg).

Aangezien er een gezamenlijk EPD is aangeschaft, moet er ook gezamenlijk beheerd gaan worden. EPD & ECD Consultancy mag bij GZA en ZNA de beheerorganisatie ontwerpen en implementeren. Wij zijn verantwoordelijk voor het definiëren en uitwerken van de diverse aspecten van de beheerorganisatie in samenspraak met de stakeholders van beide organisaties. Dit omvat zowel de organisatorische en HR gerelateerde aspecten: het werven van een manager voor de beheerorganisatie, het formeren van een team (taken en rollen), deze inbedden in de beider organisaties en alsnog het inrichten van de administratieve stromen, managementinformatie, en financiële verantwoording. Ook het installeren van de nodige processen en governance zit in het takenpakket. 

Opdracht: Projectleiding

Het programmateam heeft ervoor gekozen om enkele domeincoaches aan te stellen, welke projectleiding functies bekleden, maar daarnaast ook vooral borgen dat er uniform wordt ingericht en dat er geen aspecten worden vergeten. Wij zijn verantwoordelijk geweest voor de grote domeinen EPD en Poliklinisch.

 

In 2017 heeft een unieke livegang van HiX 6.1 van ChipSoft plaatsgevonden in Nederland. Vier ziekenhuizen zijn, in een samenwerkingsverband en geen fusie, gaan samen werken in één gezamenlijk EPD. Doel van deze samenwerking is wel per ziekenhuis gescheiden patiënten, maar het eenvoudiger uitwisselen van informatie bij behandelrelaties binnen deze vier ziekenhuizen. 

Opdracht: Projectleiding

Na de livegang van HiX zijn er veel calls van gebruikers binnen gekomen, die te maken hadden met ordermanagement. Een groot gedeelte van HiX bestaat uit ordermanagement. Het is daardoor begrijpelijk dat dit een forse hoeveelheid betreft. Als projectmanager moest er een analyse gemaakt worden op de calls en een plan van aanpak worden geschreven hoe deze terug gedrongen kunnen worden en dit vervolgens managen.  

Opdracht: Advies

Voorafgaand aan de livegang hebben wij de adviseurs ondersteund en geadviseerd bij het schrijven van beleidsstukken die betrekking hebben op de nieuw te vormen centrale beheerorganisatie die werkzaamheden gaat vervullen voor de vier samenwerkende ziekenhuizen.  Tijdens de livegang en daarna hebben wij ondersteuning geleverd bij het oplossen van supportcalls van de modules Autorisaties, OK, Preoperatieve screening, EPD brede dossier inrichtingen, Ordercommunicatie, Document en Agenda en advisering gegeven met betrekking tot efficiënter werken binnen de nieuwe beheerorganisatie.  

Opdracht: Advies

Wij hebben de organisatie mogen ondersteunen bij de vraagstukken omtrent informatiebeveiliging rondom de livegang. Het opstellen, consolideren en borgen van informatiebeleid, procedures opstellen omtrent informatiebeveiliging, beveiligingsontwerp maken in lijn met NEN7510, NEN7512 en NEN7513, signaleren van issues met betrekking tot informatieveiligheid, workshop AVG gegeven aan functioneel beheerders behoorden tot de taken. Tijdens livegang, supportwerkzaamheden in TopDesk & calls opgelost die gerelateerd zijn aan autorisaties in HiX.   

Opdracht: Consultancy

Tijdens de livegang en ook de periode erna hebben wij de taakgroep autorisaties ondersteund. Denk hierbij aan het toekennen van gebruikersaccounts.  We hebben meegedacht bij het bepalen van inrichtingen en advisering m.b.t. specifieke gebruikersgroepen. Naast autorisaties hebben wij ook incidentenbeheer en wijzigingenbeheer voor Hix module breed gedaan. 

ZorgENZOO biedt hulp in Friesland, Groningen en Drenthe. Afhankelijk van het type zorg en afhankelijk van de gemeente waarin je woont, valt die zorg onder de WLZ of soms ook de WMO. ZorgENZOO is niet in elke gemeente gecontracteerd, maar per aanmelding bekijken we hoe ze je kunnen helpen.

Opdracht: Consultancy

ZorgENZOO is overgestapt van het zorgregistratiesyteem Carefriend en zorgfacturatiesysteem Collabris naar ONS die beide processen ondersteund. Het beheer van ONS en nog in te richten onderdelen verzorgt en overgedragen aan ZorgENZOO. Daarnaast controle op zorgregels binnen Collabris en migratie naar ONS.

ZorgSaam is een relatief klein regionaal ziekenhuis in Zeeland. Zij beschikten reeds over HiX standaard content, maar moesten over gaan stappen naar de nieuwste versie. Doordat er al gebruik gemaakt werd van consult 2.0 werd deze implementatie als een kleine upgrade gezien door de leverancier.

Opdracht: Beheer

ZorgSaam beschikt over een relatief kleine groep applicatiebeheerders. De druk tijdens de implementatie is hoog geweest en na de livegang is er een gestage groei geweest van het aantal meldingen. Onze zorg consultants nemen deel aan het team om tijdelijk capaciteit (en kennis) te vergroten en zo weer wat rust te creëren voor de vaste applicatiebeheerders.

Opdracht: Consultancy

De werkgroep Cardiologie/Longgeneeskunde/Neurologie en Klein Snijdend worden ondersteund om de dossierinrichting naar wens te krijgen. Hierbij is het van belang om de sjablonen en de navigatie voor consult 2.0 goed in te richten en de GLM (Golden Label Method) goed in te zetten voor de specialismen. De beheerder is hier de spil tussen de specialist(en) en de leveranciers. Naast inrichtingswerkzaamheden zijn er ook testwerkzaamheden uitgevoerd en werd voortgang bijgehouden evenals documentatie. 

In dit project is de projectleiding opgepakt samen met een interne projectleider. De verantwoordelijkheden betroffen de organisatie van het programma, draaiboeken, budgetten en voortgang, aansturing van key-users en beheerders en rapporteren aan de stuurgroep. 

Maak kennis met jouw persoonlijke IT-partner in de zorg

Onze organisatie

EPD & ECD Consultancy is jouw persoonlijke IT-partner in de zorg waarbij je altijd elke vraag kwijt kunt en die snel, daadkrachtig en probleemoplossend reageert.

Onze diensten

EPD & ECD Consultancy is een jonge, ondernemende organisatie met een enthousiast team van professionals. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen...

Maak kennis met jouw persoonlijke IT-partner in de zorg

Onze organisatie

EPD & ECD Consultancy is jouw persoonlijke IT-partner in de zorg waarbij je altijd elke vraag kwijt kunt en die snel, daadkrachtig en probleemoplossend reageert.

Onze diensten

EPD & ECD Consultancy is een jonge, ondernemende organisatie met een enthousiast team van professionals. Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van zorginstellingen...

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG​

Kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen?

JOUW PERSOONLIJKE IT-PARTNER IN DE ZORG​

Kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven