Onze Diensten

EPD & ECD Consultancy werkt voor organisaties in de cure en care sector. Sectoren die de komende jaren geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen.

 

Cure

De toenemende vraag naar zorg en de wijzigingen ten aanzien van de privacywetgeving forceert zorginstellingen en haar leveranciers tot een vernieuwde visie op informatiesystemen en de werking daarvan.
De groeiende zorgvraag vereist dat de kwaliteit van zorg wordt verhoogd, dat de interne en externe processen in de zorgketen efficiënter verlopen en dat er meer aandacht is voor preventie.
Informatievoorziening speelt hierbij een belangrijke rol. Om op een juiste manier te kunnen voldoen aan die informatiebehoefte, is de inrichting van het elektronisch patiëntendossier van cruciaal belang.

Care

De care sector verandert in snel tempo. De kwaliteit van de zorg moet worden verhoogd maar de zorg moet wel betaalbaar blijven. Hiervoor wordt de zorg gedecentraliseerd, dichterbij de burgers gebracht.
IT kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren omdat zij een belangrijkste schakel is bij het delen van informatie en kennis die daarbij nodig is.

EPD & ECD Consultancy kan op verschillende vlakken ondersteunen bij deze vraagstukken.

 

Diensten die EPD & ECD Consultancy aanbiedt:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top