Procesoptimalisatie

De inrichting van een elektronisch patiëntendossier is onderhevig aan veel veranderingen. Wettelijke vereisten spelen hierin een rol, maar ook een veranderde zienswijze met betrekking tot de werkwijze. Door tijdsdruk worden de aanpassingen vaak (te) snel doorgevoerd, waardoor dit op de lange termijn knelpunten oplevert. Daarnaast is het aan te raden om periodiek met elkaar te kijken of processen efficiënter kunnen verlopen. Veranderingen in de inrichting van een elektronisch patiëntendossier zijn dan vaak onvermijdelijk. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de processen. En wij besluiten vervolgens, samen met u, wat hiervan geëlimineerd kan worden en hoe zich dat vertaalt naar het elektronisch patiëntendossier.

 

Kerntaken hierbij zijn: 

  • Gesprekken voeren met stakeholders
  • Requirements
  • Processen beschrijven
  • Knelpunten analyseren
  • GAP-analyse maken
  • Vertalen van klant- en gebruikerswensen naar functioneel ontwerp

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top