Informatiesessie Coronaproof implementeren

Corona is al een geruime tijd onder ons en zal vermoedelijk nog wel een tijdje blijven ook. Toch moeten zorginstellingen verder met projecten, waaronder implementaties van nieuwe informatiesystemen. Hoe kun je dit nu coronaprooof aanpakken? Wat is er allemaal voor nodig, maar bovenal: hoe zorg je ervoor dat je bij livegang de gebruikers voldoende ondersteuning biedt, zodat zij zorgeloos hun werk kunnen doen en toch kunnen wennen aan het nieuwe systeem?

Deze vragen en mee gaan wij voor u beantwoorden, op basis van praktijkvoorbeelden en suggesties.

 

Meer weten? Meld je dan aan voor de sessie op 22 april 2021 om 14.00. Aanmelden kan hier.

Lees ook hier het artikel met onze tips & tricks.

Gratis informatiesessie projectvoorbereiding HiX 6.2. 

Op donderdag 12 november om 15.00 organiseren wij een gratis webinar waarin wij u meenemen in de veranderingen van HiX 6.2. In de afgelopen periode hebben wij een aantal implementaties gedaan waar veel lessons learned uit zijn gekomen. Deze lessons learned willen wij graag met jullie delen. Hierbij laten wij zien voor welke keuzes jullie komen te staan en wat de eventuele gevolgen van deze keuzes kunnen zijn.


De sessie is erop gericht om u als ziekenhuis projectmatig voor te bereiden op de werkzaamheden die moeten gaan plaatsvinden. We gaan u daarom niet tonen hoe er ingericht moet worden, maar we gaan u laten zien waar u rekening mee moet houden tijdens het project.

Interessant? Klik hier om je aan te melden. 

Do’s & don’ts bij contractmanagement

Onderschat contractmanagement niet bij de aanschaf van een nieuw systeem of applicatie. Hierbij een link naar een artikel met de do’s en don’ts van contactmanagement.

Artikel do’s & don’ts bij contractmanagement

 

Meer weten? 

Neem contact op met:
Maaike van der Harg
telefoon: 06-42 655 838
e-mail: m.vanderharg@epd-ecdconsultancy.nl

Bezint eer gij begint

Het zijn roerige tijden. Nederland, België, de hele wereld is druk bezig om de crisis rondom COVID-19 te bestrijden. Ziekenhuizen schuiven alle planbare zorg op, om zo capaciteit vrij te maken om de forse toestroom aan patiënten aan te kunnen. In de maatschappelijke zorg wordt alles op alles gezet om zij die kwetsbaar zijn te beschermen. Dat vergt creativiteit en daarmee neemt onder andere eHealth nu een vlucht.

Communicatie op afstand
Via verschillende kanalen komen wij nu regelmatig vragen tegen naar applicaties waarmee ten minste op afstand gecommuniceerd kan worden. Denk hierbij aan beeldbellen, veilig mailen en inzetbaarheid van digitale vragenlijsten. Men heeft snel alternatieven nodig om toch adequaat te kunnen communiceren met kwetsbare patiënten en cliënten en hen zo te kunnen blijven beschermen. Met deze middelen is het mogelijk om de zorg toch aan te kunnen bieden in een aangepaste vorm. Het verraderlijke in dit geheel is de snelheid. Haastige spoed is immers zelden goed.

Hoe kan een juiste keuze gemaakt worden?
We zien nu regelmatig dat er om tips wordt gevraagd. Velen willen helpen, dus tips zijn er in overvloed. Maar de juiste keuze, hoe wordt die nu gemaakt? De tijd dringt, een consequentie hiervan is dat er veelal onvoldoende aandacht wordt besteed aan wat de pakketeisen nu daadwerkelijk zijn. Er wordt een keuze gemaakt op basis van soms willekeurige tips, op basis van (andermans) ervaringen, maar dit hoeft niet altijd aan te sluiten bij de organisatie. Eisen zouden weleens anders kunnen liggen, echter zijn die dikwijls onvoldoende inzichtelijk mede omdat snelheid geboden is. Toch adviseren wij nadrukkelijk om eerst na te denken over de (toekomstige) eisen en wensen. Wanneer dit niet gedaan wordt, wordt het risico gelopen dat er nu een toepassing wordt aangeschaft, welke wellicht op korte termijn lijkt te volstaan, maar op de lange termijn niet aansluit. Er wordt haastig geïnvesteerd in de toepassingen, welke straks (gedeeltelijk) verloren geld kunnen blijken. Veel organisaties in de zorg zullen deze verliezen niet of onvoldoende kunnen incasseren; het is bedrijfsmatig ook niet goed te snel en ten koste van onnodige extra investeringen, overhaast bij te sturen.

Toolmatige aanpak
Om bovenstaande toch op een goede, vlotte en adequate manier uit te voeren en tot een juiste keuze te komen, kan onze tool hierbij hulp bieden. Wij hebben onze tool ontwikkeld om eenvoudig en snel, met ondersteuning, een pakketselectie te kunnen doen. Alle basale onderdelen die in een toepassing zouden moeten zitten, zijn hierin opgenomen. Denk hierbij onder andere aan:

·        Financieringsstromen

·        Tijdregistratie

·        Zorgplannen

Samen met u kijken wij welke van deze onderdelen van toepassing zijn, gefocust op de specifieke wensen van uw organisatie. Door op deze gestroomlijnde manier te werk te gaan, is het mogelijk om in een heel korte tijd de eisen en wensen inzichtelijk te krijgen en vervolgens de leveranciers te selecteren die hieraan kunnen voldoen. In een week tijd is het dan mogelijk om tot een top drie te komen, welke u, al dan niet digitaal, kunt benaderen voor demo’s. Kortom, met de inzet van de leverancier(s), uzelf en een steuntje van EPD & ECD Consultancy, zou u binnen één tot twee weken een gegronde keuze kunnen maken en wellicht zelfs al kunnen starten met de implementatie van de meest cruciale aspecten.

Krapte op de ICT afdeling door Covid-19?

Wij kunnen je helpen! 

De hele wereld is in de ban van Covid-19 en ook wij merken dat er binnen zorgorganisaties veel gevraagd wordt van de medewerkers en dat er volgens de richtlijnen ook medewerkers thuis moeten blijven in verband met ziekte. Covid-19 heeft dusdanig impact dat wij merken dat er specifieke vraag is naar snelle en adequate externe ondersteuning binnen IT teams, maar ook in het primaire proces.

Wij kunnen binnen ons bedrijf directe steun bieden. Dat betreft inzet op locatie of op afstand van onze beschikbare adviseurs in de volgende disciplines:
• Helpdeskondersteuning
• Functioneel beheer
• E-health ondersteuning binnen patientportalen; denk hierbij aan e-consult en videoconsult om fysieke contacten te beperken

Speelt bovenstaande ook bij jullie in de organisatie? Hebben jullie beheerders in dienst die BIG geregistreerd zijn en die in de zorg zelf gewenst zijn? Wij denken graag mee over een constructieve invulling om jullie bij te staan in deze lastige periode zodat de processen zoveel mogelijk succesvol kunnen verlopen.

Meer weten? Neem contact op via: 06-42 655 838 of stuur een mail naar: 
m.vanderharg@epd-ecdconsultancy.nl

Meld u nu aan voor de Zorg & ICT beurs 2020

Na het succes van de afgelopen jaren, is EPD & ECD Consultancy ook dit jaar weer aanwezig op de Zorg & ICT beurs.

Wij zouden het leuk vinden om u daar te treffen en nodigen u graag uit voor de Zorg & ICT beurs van dinsdag 7 april t/m donderdag 9 april 2020 in de Jaarbeurs Utrecht. Klik hier om u aan te melden. Doet u dit voor 18 maart dan komt u meteen in aanmerking voor het VIP programma. 

Tijdens de beurs zijn wij te vinden in stand 01BV.A126

Wij kijken uit naar uw komst tijdens de beurs om kennis te maken! 

Succesvolle Zorg & ICT beurs 2019!

Wij kijken terug op een geslaagde Zorg & ICT beurs!

Drie dagen waarin we veel mensen gesproken hebben en veel mensen kennis hebben laten maken met ons als bedrijf. Ook dit jaar hadden we een winactie, waarbij de winnaar inmiddels op de hoogte is gebracht! Heeft u ons gemist en wilt u alsnog kennismaken? Neem dan contact met ons op.

Volgend jaar zijn wij wederom van de partij!

EPD vs PGO

De laatste tijd zien wij in de (sociale) media vaak dat een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) vaak wordt verward met een Elektronisch Patientendossier (EPD). Wat is nu eigenlijk een EPD en wat is een PGO?

Elektronisch Patiëntendossier volgens wikipedia

“Een elektronisch patientendossier is een softwaretoepassing waarbij medische patientengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patient te ondersteunen. Een EPD-systeem bevat strikt medische patientengegevens afkomstig van een enkele organisatie (of organisatiedeel), zoals een ziekenhuis.”

Elektronisch Patiëntendossier volgens wikipedia

“Een elektronisch patientendossier is een softwaretoepassing waarbij medische patientengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden. Het doel van een EPD is meestal het huidige of toekomstige zorgproces rondom een patient te ondersteunen. Een EPD-systeem bevat strikt medische patientengegevens afkomstig van een enkele organisatie (of organisatiedeel), zoals een ziekenhuis.”

Persoonlijke Gezondheidsomgeving volgens patientenfederatie

“Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een digitaal hulpmiddel voor de patient. In een persoonlijke gezondheidsomgeving verzamelt u zelf al uw medische gegevens die nu versnipperd bij verschillende dokters liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot behandelingen. Zo krijgt u een volledig overzicht van uw eigen gezondheid.”

Verschillen

Een PGO haalt de informatie op uit de verschillende zorgregistratiesystemen van de verschillende zorginstellingen. De gebruiker van het PGO kan zelf bepalen welke informatie hij in zijn PGO wil zien. De informatie wordt dan vanuit de betreffende zorgregistratiesystemen in het PGO getoond. Een EPD is daarmee dan het bronsysteem voor PGO’s. Op de langere termijn moet het mogelijk zijn voor de gebruiker van een PGO om te bepalen welke zorgverlener er inzage krijgt tot specifieke medische gegevens. Deze gegevens worden dan verstrekt aan het EPD van de zorgverlener.

MedMij

Het informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld en het Ministerie van VWS, werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de worg. Hier vanuit is de behoefte ontstaan om een uitwisselingsstandaard te ontwerpen, waar de patient van gaat profiteren. Deze uitwisselingsstandaard gaat ervoor zorgen dat een patient niet meer in 20 verschillende portalen en apps hoeft in te loggen om zorginformatie in te zien, maar dat dit vanuit 1 plek kan, de persoonlijke gezondheidsomgeving. De eerste sets voor de gegevensuitwisseling zijn gereed, de ontwikkeling gaat verder om nog meer uit te kunnen wisselen.

Eigenaarschap

De data die verzameld wordt in beide omgevingen wordt door verschillende stakeholders ingevoerd. Wie is nou de eigenaar van deze data? Is dit de zorginstelling of de behandelend arts? Of wellicht de patient? En is er nog een verschil tussen een EPD en PGO? De wetgeving is er duidelijk over. Wilt u antwoorden op deze vragen? Neem dan contact met ons op!

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven